Статии

Взаимоотношението с Бог е в основата на нашия живот

Ежедневното общуване с Бога е като въздуха за едно живо същество. Ние не сме създадени да живеем без него. Силата за самото ни съществуване е скрита в Бога и ние черпим от нея, когато общуваме с Него.

Една българска поговорка казва, че можеш истински да познаеш някого, когато изядеш торба сол с него. Това означава, че се изисква време и постоянство, за да опознаеш и да започнеш да разбираш другия.

Същото се отнася и за нашето взаимоотношение с Бога. Ако Го търсим само когато сме в беда или само в неделя – “денят за църква”, ние сме пропуснали да разберем най – важното: животът ни зависи от общуването ни с Бог всеки ден!

Всички ние имаме определени навици и начини на поведение, които формират нашето ежедневие. Но не всички те ни приближават към Бога. Затова е нужно да отделим време да настроим умовете си правилно, да се вгледаме по-отблизо в навиците си и да приготвим сърцата си за това, което Бог иска да направи.

Ето 5 стъпки, които ще ти помогнат в този процес:

1. Отделяй време с Бог всеки ден.
“И ще Ме потърсите и намерите, защото ще попитате за Мен с цялото си сърце.”

– Еремия 29:13 VBG

Постави Бог на първо място. Когато направиш времето с Него приоритет, ти Му позволяваш да обнови ума ти и да промени начина, по който мислиш. Започни деня си с четене на Библията и остави Божието слово да ти говори.

Запитай се: По кое време на деня ми е най-лесно и най-трудно да се свържа с Бог?

2. Насочи погледа си към Исус, бъди фокусиран върху Него.
„… нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще, като гледаме на Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра…“

– Евреи 12:1-2 VBG 

Когато поставиш Исус в центъра на живота си, това ще ти помогне да оставиш настрана всичко, което лесно може да те оплете и спъне. Този навик ще промени напълно начина ти на живот.

Отдели време днес и помисли какви може да са нещата, които ти пречат да се фокусираш изцяло върху Исус. Неща, които отвличат вниманието ти. Запиши си ги.

Това може да са:

  • твърде много време в социалните мрежи;
  • гледане на филми, новини, забавни програми и други предавания;
  • хоби, което ти отнема твърде много време;
  • преработване, чест извънреден труд;
  • прекомерна домакинска работа;
  • прекомерно забавления;
  • безделие… 

Предавай това, което те разсейва на Исус всеки ден.

Запитай се:  Какви желания ми пречат да фокусирам живота си изцяло около Исус?

3. Помни Чий си, на Кого принадлежиш
„…и вие не принадлежите на себе си? Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.“ 

– 1 Коринтяни 6:19-20 VBG

Нищо, от това което някога си жертвал за Бога, не може да се сравни със съвършената жертвата, която Той направи за теб. Когато се чувстваш обезкуражен, спомни си, че Бог винаги действа в твоя живот! Твоето бъдеще е в ръцете на Някой, Който те обича и иска да бъдеш това, което си създаден да бъдеш!  

Запитай се: Кои навици могат да ми помогнат да прославям Бог още повече от преди?  

4. Започни с нещо малко
“Верният в най-малкото и в многото е верен, а неправедният в най-малкото и в многото е неправеден.”

– Лука 16:10 VBG

Растежът отнема време, така че просто избери нещо малко, което искаш да промениш, и започни от там. Постоянството в нещо малко ще ти помогне в последствие да овладееш и други навици. И ако пропуснеш ден – два (или пет), не се осъждай. Това да започнеш и постоянстваш в малките неща, ще ти помага по-лесно да се изправяш и да продължаваш напред.

Запитай се:  Кое е едно нещо, в което мога да започна да се усъвършенствам?  

5. Покани други да се присъединят към теб.
“Желязото се остри с желязо; така се облагородява човекът в общението с ближните си.”

– Притчи 27:17 НП

Не се очаква да живееш живота си сам. Ще ти бъде по-лесно да не губиш курса, ако поканиш приятели да се присъединят към теб по време на това пътуване. Намери Библейски план, който  да четете заедно и след това се посветете на това да споделяте, какво сте разбрали, научили и чули Бог да ви говори.

Запитай се: Кои доверени приятели мога да поканя да се присъединят към мен?

С времето ще осъзнаеш, че развиването на здравословни навици ще ти помогне да бъдеш все повече това, което Бог те е създал да бъдеш.  

Отнема само малко време, за да започнеш и тези 5 стъпки са чудесно начало. Първо избери стъпка, върху която искаш да се съсредоточиш и след това се посвети на това да продължаваш напред.

по материали от YouVersion 

Абонирайте се за седмичните ни бюлетини

въведете вашият имейл в полето по-долу:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment