ВяраСтатии

Няма друга религия, която да разкрива сърцето на Бог, по начина по който го направи Исус!

Заставайки на кръста преди близо 2 000 години Човекът-Бог, разпънат между двама разбойници, оплют и опозорен, въпреки, че не бе виновен за нищо, демонстрира любовта си към творението, като го обикна въпреки всичко. Той умря за хора, които не го търсеха. Исус дойде да разкрие сърцето на Небесния Отец. Да предаде посланието до падналото човечество, че Бог – Творецът обича света и всеки един; копнее да види хората свободни от греха и отново възстановени във взаимоотношение на свобода и любов с Него.

Печатът на Неговото невероятно отношение бе изпратеният Син, който дори и когато бе пребит и разпънат, вместо да намрази, изговори следното: “Прости им, понеже не знаят какво правят!”.

Кой бог и коя религия някога е демонстрирала подобна любов и подобно отношение към творението? Кой бог е решил да демонстрира уязвимост и “слабост”, за да спечели отново творението не със сила, а с жертва и любов.

Великден е свързан с любовта на Бог към нас.

Това не е религиозен ритуал и проява на псевдо-духовност. Всъщност религията е поредната маска, която слагаме в опит да прикрием болката.

Днес любовта на Бога е отворена за всички и е отговор за всички. Всеки може да се възползва. Тази любов е отвъд времето и е по-силна от болките и раните. Тя може да изцели всеки и да донесе мир на всеки. Маските вече са ненужни. Важно е какво има в сърцето, а в сърцето на Исус има любов.

На кръста, преживявайки болката и унижението, Той доказа, че обича и любовта царува във сърцето Му към всеки.

Дори и към теб. Не пропускай този момент. Той е за теб!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment