ВзаимоотношенияЛюбовСтатии

Всичко от което се нуждае всеки един от нас, е повече време с Бога.

Единственият начин да опознаем някого е като прекараме повече време с него. Хората се сближават един с друг когато правят неща заедно и когато отделят време да са заедно, споделяйки неща от сърцето си. Така сме създадени от Бога. Ние се нуждаем от време за да опознаем някого.

В началото е трудно. Леко сконфузено дори. Но с времето, започваме да откриваме непознати и прекрасни черти в другия човек, останали скрити до този момент. Така е и с Бог. В 103 Псалом, Давид бе съзрял нещо специално във взаимоотношението между Мойсей и Бог. Ето какво пише:

“Той ( Бог ) разкри Своите пътища на Мойсей и Своите дела – на израилтяните.”

– Псалми 103:7 НП

Думата пътища на еврейски е “derek” – която означава “начин на живот”, “начин на мислене”, “посока”, “характер”. Бог разкриваше характера Си на Мойсей както на никого друг. Той беше привлечен от сърцето на Мойсей, което не се интересуваше само от благословенията, но от Този, който стои зад тях. Бог споделяше неща с Мойсей, за които другите не знаеха. Разкриваше Своите пътища както на никой друг.

Защо? Понеже Мойсей искаше да Го познава. Мойсей отделяше време да Го познава. На друго място пише:

“С вяра Мойсей напусна Египет, без да се уплаши от царския гняв, защото издържа, като виждаше Невидимия.”

– Евреи 11:27 СИ

Мойсей виждаше не просто проблема. Той виждаше Невидимият Бог! Как успяваше? Беше развил взаимоотношението си с Бога до степен, че дори гнева на фараон нямаше значение. Бог и Мойсей бяха толкова близки, че дори си говореха като приятели.

Нищо на този свят няма да ни даде същото удовлетворение както да опознаем Небесният Създател и да бъдем приятели с Него. Нищо!

Това е и Неговият копнеж – да бъдем близо до Него. 

“И ГОСПОД говореше на Мойсей лице в лице, както човек говори с приятеля си.”

– Изход 33:11 VBG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment