ВяраСтатии
Децата и следващите поколения са важни за Бога. Важни са и за нас – родителите и църквата.

Те са съкровище, което Той ни е поверил тук на земята … и то за едни кратък отрязък от време. 

Това прави родителството, отглеждането и възпитанието на децата в Божиите пътища, едновременно огромна отговорност и невероятна привилегия. 

След като даде 10-те заповеди на народа, Мойсей заръча “Златното правило за родителството” към целия Израел:

“Обичай Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, от цялата си душа и с всичките си сили. Тези думи, които ти заповядвам днес, да останат в сърцето ти! Повтаряй ги на децата си, говори за тях, когато седиш вкъщи, когато си на път, когато си лягаш и когато ставаш.”

– Второзаконие 6:5-7 (Библия, Нов превод)

В Новия завет Исус цитира началото на този стих и допълва :

“А втора заповед, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си“; на тези две заповеди се крепят целият Закон и Пророците.“

– Матей 22: 39-40 (Библия, Нов превод)

Майчинството/ бащинството изпълнява заповедта – обичай ближния си;

Майчинството/ бащинството обхваща много неща, но в същността си е разширяване на Царството. Изграждането на дом и семейство е бавен и често незабелязван процес.

Като родители, ние изграждаме личности, които вярваме ще прославят Исус, ще творят закони и разширяват Царството.

Родителството не е само чистене, миене на чинии, пране и т.н. Не е само задоволяване на материалните нужди от храна, дрехи и пари. Нужно е нашият поглед да бъде по – нависоко, отвъд ежедневните неща, които винаги ще присъстват. 

Цар Соломон казва:

“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее. “

–  Притчи 22:6 (Библия, Ревизиран превод)

Родителството е изграждане на вярност, почтеност, постоянство, способност да прощават и др. важни съставки на характера. И най – вече изграждане на  вяра и взаимоотношения на обич с Бога. 

Тези съставки остават в тях за цял живот и трудно се променят. Те се предават от родителите на децата и внуците, утвърждавайки поколенията в Божиите пътища.

Те се предават в общността и носят промяна.

Автор: Снежина Георгиева

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment