Блог

Божият мир ти носи цялостност, безопасност, завършеност …

Мир – най-общо казано означава липсата на война.

В Библията обаче думата “мир” означава много повече от това. Освен липсата на конфликт или война, “мир” означава наличието на нещо по-добро или повече.

В Старият Завет думата мир на иврит е “шалом”, а на гръцки в Новият Завет е “ейрѐне”.

Най-основното значение на думата “шалом” е “цялостен” и/или “завършен”.

Тази дума например може да се отнесе за камък, който има съвършена и цялостна форма без никакви пукнатини.

“…  жертвеник от цели (“шалом”) камъни, до които не се е докосвало нищо желязно. И принесоха на него всеизгаряне на Господа и извършиха мирни жертви.” Исус Навин 8:31 НП

Може да се отнася и за стена, по която няма никакви процепи, пробойни или липсващи тухли.

“Шалом” се отнася за нещо, което е комплексно или сложно. Нещо, което включва много части и елементи, които са в състояние на цялостност и завършеност.

Това е, което има впредвид Йов, когато описва подобно състояние:

“Тогава ще разбереш, че шатрата ти е в безопасност/мир (“шалом”), ще огледаш къщата си и ще се окаже, че нищо не липсва.” Йов 5:24 НП

Или с други думи, “шалом” означава да си добре и да не ти липсва нищо. Да са подредени нещата в теб и около теб и да си в безопасност.

Ето защо, когато Давид беше пратен от баща си да види как са братята му на бойното поле, той трябваше да разбере как е техният “Шалом”?

“А тези десет пити сирене занеси на хилядника, виж дали братята ти са добре “имат ли шалом” и донеси вест от тях.” Първо Царе 17:18 НП

Основната идея на “шалом” е, че животът е сложен, динамичен и пълен с постоянно променящи се и движещи се части.

Ситуации, взаимоотношения, обстоятелства често променят местата си и когато някои от тях не са в правилна позиция и/или липсват, нашият мир или “шалом” го няма.

Тогава имаме усещане, че животът ни не е цялостен, не е завършен, сякаш му липсва нещо и трябва да бъде възстановен или подреден наново. Има нужда от мир или “шалом”.

Да донеса мир означава “да направя нещо цялостно” и “завършено”.

В древен Израел, когато твоето животно нанесе щета на нивата на твоя съсед, ти трябва да възстановиш “шалом” между вас като платиш за пораженията.

Шалом означава също така, не само две враждуващи страни да спрат да воюват, но да започват да работят заедно.

Соломон донесе мир в Израел, когато направи и завърши храма.

Но след това Соломон разруши този мир като въведе поклонението на чужди богове в Израел и след смъртта му Израел се разцепи на две царства. Този процес на липса на мир се задълбочи и доведе до падането на двете царства в плен на Вавилон.

Това само ни показва, че ние човеците не можем да установим този мир, за който говори Библията без да сме свръзани с източника на мира – Бог.

За този мир, от който се нуждаем толкова много и днес, пише Исая:

“Защото Младенец ни се роди, Син ни се даде и властта е на рамото Му. И ще бъде името Му Чудесен, Съветник, могъщ Бог, Отец на вечността, Княз на мира(“шалом”). 

Неговата власт ще се увеличава и мирът(”шалом”) няма да има край на трона на Давид, и царството Му ще се утвърди чрез право и справедливост отсега и за вечни времена. Ревността на Господа Вседържител ще извърши това.”, Исаия 9:5-6 НП

Исая ни насочва вниманието към един период в бъдещето, когато ще дойде Княз

На Мир, Който ще донесе един цялостен мир, който ще подреди счупеното и ще възстанови липсващото. Мир, за който целият свят копнее.

Този княз на мир е Исус от Назарет.

Той дойде, живя между нас, разкри сърцето и характера на Отец, беше разпънат от хората на кръст, умря и след това възкръсна.

Преди да бъде разпънат каза:

Мир ви оставям – Своя мир ви давам. Аз ви давам не така, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.” Йоан 14:27

В резултат на Неговото идване, ние имаме мир с Бога.

“И тъй, оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос.”

Римляни 5:1 НП

Ап. Павел Го нарича “нашият мир”. Нещо, което ни принадлежи.

“Защото Той е нашият мир, Който направи от двете общности една и разруши преградата между тях,” Ефесяни 2:14 – 15 НП

В Исус Бог примири всичко със Себе Си.

“Защото Отец благоволи у Него да се всели цялата божествена пълнота и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като въдвори мир чрез Неговата кръв, пролята на кръста.” Колосяни 1:19-20 НП

Казвайки и припомняйки всичко това, нека осъзнаем, че наличието на бури около нас не означава липсата на Бог на мира. Нищо подобно.

Истинският мир не означава само липса на конфликт. Истински мир означава това, което е счупено да го направим отново цяло.

Този свят е счупен и има нужда от мир. Има нужда от “шалом” – Божият мир.

Това означава “шалом”, Неговите хора да поправят счупеното чрез Бог на тази земя.

Този свят има нужда от църква и от християни, които познават своя Бог и които се надигат над целия хаос, за да прокламират Божието Царство, което е Царство на мир, управлявано от Цар, Който иска да поправи всичко счупено в нас и около нас.

От това се нуждае този свят.

Пандемията с корона вирусът разкри по нов начин пукнатините в сърцата на хората, тяхната ценностна система и техните идеи за света.

Хората са уплашени и имат нужда от мир. 

Имат нужда от Бог. Те имат нужда да се примирят с Бога.

Има ли вярващи, които са готови да бъдат тези посланници на примирение в този изплашен свят?!

Нека Бог ни даде да заемем нашето място и да сме пътеводител за хората до Отец.

Шалом!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment