Помощ за Украйна сайт

“Истина ви казвам: Когато сте отказали да помогнете на един от тези най-маловажни Мои братя, на Мен не сте помогнали.” Матей‬ ‭25:45‬ ‭SPB‬‬

ДАРЕНИЯ ЗА УКРАЙНА

Християнска църква Вдъхновение
Пощенска банка
IBAN: BG12BPBI79421022585801
BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Дарение за Украйна

Живеем в съдбовни времена. Динамиките в света се сменят една след друга. Това изисква Църквата на Христос да е максимално будна и трезва, за да може да откликне на предизвикателствата и да послужи на целите на Цар Исус. 

Войната в Украйна разтърси света, като не се е случвало от десетилетия наред. 

Близо 1 500 000 бежанци са напуснали Украйна досега в търсене на убежище от войната. Европа не познава подобна бежанска криза след Втората световна война. 

Като вярващи хора ние не можем да стоим безучастно към тази човешка трагедия. Исус ни учи, че не бива да пренебрегваме хора в неравностойно положение.

Когато си затворим очите за страдащите и нуждаещите се, ние си затваряме очите за Исус. Не можем да стоим настрана. 

“Не трябваше да злорадстваш за нещастието на брат си в деня на неговото бедствие; не трябваше да се радваш за юдеите в деня на тяхната гибел, нито да говориш надменно в деня на бедствието им.”

– Авдий 1:12 НП

Ето защо, ние като Църква отваряме кампания за подпомагане на бежанците.  

Тя ще се развие на наяколко етапа. 

1. Събиране на финансови средства. 

Средствата ще се събират по време на нашите Неделни служби и по Банков път. 

Първата събрана сума ще изпратим на пастор Олександър и Марина Биляк от Украйна. Пастор Олекс е пастор в Полтава и с него се познаваме лично. Невероятен човек. В момента той е в Полша и помага на бежанците. 

Давайки парите на него ние смятаме, че така ще е възможно най-добрият начин да помогнем на нуждаещите се, понеже той е на първа линия и се среща с тях. 

2. Събиране на лекарстсва, дрехи и неща от първа необходимост, което ще организираме на следващ етап. Следете тук и на нашата Фейсбук страница за повече информация.

ДАРЕНИЯ ЗА УКРАЙНА

Християнска църква Вдъхновение
Пощенска банка
IBAN: BG12BPBI79421022585801
BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Дарение за Украйна

Нека отворим сърцата си широко, понеже въпреки страданието, ние можем да се погрижим за нашите братя и сестри от Украйна.

Войната в Украйна

п-р Александър Биляк - за какво да се молим