Статии

Ако не харесваш себе си, няма да харесваш да бъдеш с други хора.

В мир ли си със себе си? Тъй като прекарваме повече време със себе си, отколкото с някой друг, съществува голям проблем, ако не се харесваме. В крайна сметка не можем да избягаме от себе си. И ако не се харесваме, обикновено не ни е приятно да бъдем с някой друг човек също.

Това бе вярно за мен. Страдах от това, че не се обичах в продължение на много години, но не го осъзнавах. Нито бях наясно, че моето самоотхвърляне и самоомраза бяха причината да не се разбирам с повечето хора, както и причината повечето хора да не могат се разбират с мен.

Начинът, по който гледаме на себе си, е начинът, по който другите ще гледат на нас.

Можем да видим този принцип илюстриран в Числа глава 13, когато 12-те шпиони, изпратени от Мойсей да проучат Обетованата земя, се върнаха от разузнавателната си мисия. Десет от шпионите дадоха много отрицателен доклад:

„Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.” (БГ1940)

Тъй като 10 от шпионите се видяха като „скакалци“ в собствените си очи, врагът им също ги видя като скакалци. Как можем да очакваме другите да ни приемат ако се себеотхвърляме? Преди да можем да се помирим с другите хора, трябва да се помирим със себе си. И за да сторим последното, трябва да знаем кои сме в Христос. Божието Слово ни уверява, че имаме огромна стойност заради това, което сме – Неговите възлюбени деца.

Това, което правя, не винаги е перфектно. Но все пак знам коя съм – дете на Бог, което Той обича дълбоко.

Ти имаш огромна стойност и ценност и това никога няма да се промени. Ти си съкровище за Бог, Той плати висока цена, за да те изкупи (виж Деяния 20:28; 1 ​​Петър 1:19) и Той има удивителен план за живота ти (виж Йеремия 29:11). Когато започнеш да вярваш, че си скъпоценния син или дъщеря на Бог, тази истина ще доведе до повече изцеление в душата ти и свобода в живота ти, отколкото някога си смятал за възможно.

Молитва: Татко, моля Те, помогни ми да започна да гледам на себе си така, както Ти ме виждаш –  като Твоето скъпоценно, дълбоко обичано дете. Помогни ми да получа Твоята любов днес. Благодаря Ти, че Ти ме цениш толкова, че пожертва единствения Си Син, за да ме изкупиш. В името на Исус, Амин.

Автор: Джойс Майер

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment