Растеж

Ние всички се нуждаем от “бутон за пауза”

Всички се нуждаем от “пауза бутон” в живота си.  Умът ни непрекъснато мисли за нещо и чертае цели “филмови сценарии” в главите ни. Имаме сметки за плащане, неочаквани разходи, които винаги се появяват в неподходящия момент…  Диалогът никога не спира, независимо дали у дома или на работа. Имаме близки, за които да се грижим, без…

Да избягаш от капана на сравнението

Капан, в който всички сме попадали. А много от нас са все още там. В Евангелието на Лука 16:15 Исус, обръщайки се към фарисеите, каза: “.. онова, което се цени високо между хората е мерзост пред Бога”. Кое точно е мерзост?! Живеем в общество, в което статусът и външните притежания са мерило за успех. Както…

Какво се случва без ясно видение?

Или с други думи където няма видение: падат задръжките отпадат ценностите Без Небесно видение в живота си, ние сме за никъде. Буквално. Това важи както за нас като общност, така и индивидуално. Ето още няколко превода на същия стих, за да придобием по-ясна представа: “Ако хората не виждат какво прави Бог, те започват да се…

Предимствата на църковните групи

Ние може и да успяваме да привличаме неделни посетители чрез проповядването в неделя сутрин, но правенето на ученици става в малките групи (клетъчните групи). Когато провеждаме кампании и инициативи от сорта на „40 дни време за молитва”, или когато плануваме фокусирано внимание за задълбочаване на взаимоотношението ни с Исус, трябва да седнем и да обясним…

Повече за духовната дисциплина

Нека споделя с теб два важни стиха, свързани с духовна дисциплина. “И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.” – Лука 4:16 РИ ББД. “И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи разискваше с тях от Писанията” – Деяния…

Нива и етапи

Звучи сложно, но всъщност не е. Завършекът или изпълнението на дадено ниво в нашия живот ни качва на различен етап от развитието ни. Има духовни закони, установени от Бога на тази земя, които въпреки че са невидими за очите, са неотменими. Тези закони са дадени, за да ни помогнат да вървим напред и нагоре в…