Църква Вдъхновение изповядва важни ценности свързани със семействата, отглеждането на деца и грижа за другите. Има приемане за всеки, който се чувства различен. Мога да бъда приятел при това близък с хора, с които сме на различно мнение за дадени неща. Чувствам хората в църквата като мое семейство. Познавам повечето от тях и знам, че те са хора с принципи, утвърдени в обществото. Но на кратко… тук съм заради хората!

Атанас Петров

Фирмен Собственик