ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Последна актуализация: 1 Oктомври 2019 г.

1.УВОД

Настоящата политика за поверителност разяснява начина, по който събираме и обработваме Вашите лични данни чрез сайта www.vdahnovenie.bg

Споделяйки с нас данните си, Вие декларирате, че сте лице над 16-годишна възраст.

ХЦ “Вдъхновение”, представена като “ние” или “нас” в този документ, е отговорна за събирането и обработката на предоставените лични данни. 

Данни за контакт:

•“ХЦ “Вдъхновение”;

•ЕИК/БУЛСТАТ: 177236530

•Адрес: гр. София, ул.”Миле Попйорданов” № 51.

•Email: support@vdahnovenie.bg

“ХЦ Вдъхновение” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

При промяна на личната Ви информация, моля пишете ни на имейл: support@vdahnovenie.bg

Важно е информацията, които имаме за Вас, да бъде точна и актуална. 

2.КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И ПО КАКЪВ НАЧИН Я ОБРАБОТВАМЕ?

Под лични данни се разбира всяка информация, чрез която може да се разпознае реален индивид – тя не съдържа анонимни данни.

Ние можем да обработим следните категории лични данни за Вас:

Данни за комуникация, включващи всяка комуникация, която ни изпращате, както чрез контактен формуляр на сайта ни, така и чрез имейл, текст, съобщение чрез социална мрежа, коментар в социална мрежа или друг вид комуникация, която ни изпращате. Ние обработваме данните с цел комуникация с Вас, за поддържане на архивите ни и за защита в случай на отправено законово искане спрямо нас. Ние имаме законово основание да извършваме това, за да сме способни да отговорим на всеки въпрос, отправен към нас.

Данни за потребителя, включващи данни за това по какъв начин взаимодействате със съдържанието в сайта ни.  Ние обработваме тази информация, за да поддържаме сайта ни, да осигурим подходящо на нуждите Ви съдържание, както и редовен бекъп на базата данни. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от адекватна поддръжка и актуализация на нашия сайт.

Технически данни, включващи данни за използването на сайта ни, като IP-адрес, логин-детайли, детайли за браузъра, продължителността и повтаряемостта на посещенията, времевата зона и др. данни, свързани с начините за достъп до сайта ни. Източникът на информация е нашият хостинг-доставчик и личната ни система за анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме по какъв начин взаимодействате със сайта ни, да го защитим от евентуални атаки, да подсигурим подходящо за потребителите ни съдържание и ефективността на рекламните ни кампании. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта и бизнеса ни, за да подсигурим равитие и да изберем подходяща маркетингова стратегия.

Маркетингови данни, включващи предпочитания по отношение на рекламните ни съобщения, както и предпочитания за начина на комуникация. Ние обработваме тези данни, за да проучим ефективността на маркетинговите ни кампании. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на продуктите и услугите ни, развитието им и разработването на стратегиите ни.

Възможно е да използваме горепосочените данни за комуникация, данни за потребителя, технически данни и маркетингови данни, за да осигурим подходящото съдържание на уебсайта и реклами за Вас (вкл. Facebook и други), както и да измерваме ефекта им върху потребителите, които обслужваме. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта и бизнеса ни, за да подсигурим развитие и да изберем подходяща маркетингова стратегия.

Чувствителна информация (Sensitive Data)

Ние не събираме никаква чувствителна информация за Вас. Този вид данни се отнасят до лична информация, включваща раса, етнос, религиозни и политически убеждения, сексуален живот, организационна принадлежност (вкл. членство в търговски организации), здраве, генетични и биометрични данни. Не събираме също никаква информация за криминални престъпления и наказания.

Ние ще използваме личните данни единствено за причината, поради която са били събирани. За по-подробна информация пишете на support@vdahnovenie.bg. Ако се наложи да използваме тези данни за друга нова цел, ще се свържем с Вас и ще обясним законовата причина за обработката.

Ще използваме споделените лични данни без Ваше знание само, ако това се допуска от закона.

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние събираме Вашите данни, когато ни ги изпратите директно – чрез контактна форма на сайта, чрез изпращане на имейли или чрез социалните мрежи. Възможно е също да събираме данните Ви чрез бисквитки и други подобни технологии (Виж т. 11).

4. МАРКЕКТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на предоставените от нас материали, развитието им и разработването на стратегиите ни, с цел разрастване на дейността ни.

Според закона ние можем да изпращаме маркетингови съобщения и комуникация, ако:

•сте поискали информация за наши материали;

•сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения.

Във всеки един от случаите Вие може да се отабонирате по всяко време.

Вие може да откажете да получавате съобщения по всяко време, като пишете на support@vdahnovenie.bg или следвате връзката за отабониране в дъното на всеки имейл.

Ако се отабонирате от това да получавате информация, действието не се отнася до лични данни, събрани в резултат от други транзакции.

5. СПОДЕЛЯНЕ С ТРЕТИ ЛИЦА

Ние не споделяме Вашите лични данни с трети лица, с изключение на възникнала небходимост от страна на:

•хостинг-провайдъри, които се грижат за сайта ни;

•професионални съветници, като адвокати, банкери, одитори, застрахователи;

•държавни лица, които изискват споделяне на данните.

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

Страни, намиращи се извън ЕС, не винаги предлагат същото ниво на защита на личните данни и поради тази причина европейският закон забранява трансфери на лични данни извън Евопейската икономическа област, освен ако те не отговарят на определени критерии.

Някои от нашите доставчици на услуги (Например Mailchimp) са базирани извън Европейската икономическа област, така че ние извършваме подобен трансфер, само ако е спазено едно от следните условия:

•Ще извършваме трансфер на личните Ви данни само към онези доставчици, които са одобрени от Европейската комисия; или

•Ако доставчикът се намира в Съединените американски щати, ще се убедим, че неговите политики са съвместими с изискванията на Европейската комисия (Mailchimp е напълно съвместим с GDPR);

•Ако нито едно от условията не е изпълнено, ние ще искаме изрично Вашето потвърждение преди да трансферираме данните. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

7.СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние сме взели превантивни мерки, които да защитят данните Ви от евентуална загуба, злоупотреба или достъп без авторизация.

Системите ни за съхранение на базата данни имат допълнителни защити и разполагаме с бързи процедури за реакция в случай на внезапно проникване в сайта ни.

8. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние ще запазваме личните Ви данни единствено за целта, с която са били събрани.

Законът изисква от нас да пазим основна информация за нашите потребители за пет години след като клиентите ни са престанали да контактуват с нас. В някои случаи можем да запазим данни за нашите проучвания и статистически цели без да Ви уведомим за това.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

Право на оттегляне

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Vdahnovenie.bg за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до support@vdahnovenie.bg.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до нас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

Ако смятате, че правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Все пак, бихме се радвали, ако първо се опитаме да разрешим всеки възникнал проблем лично, като пишете на support@vdahnovenie.bg

10. ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, плъгини и приложения. Кликването върху тези линкове може да създаде възможност други сайтове да събират лични данни за Вас. Ние нямаме контрол върху политиките на тези сайтове и не сме отговорни за приложението им. Когато напуснете сайта ни, насърчаваме Ви да прочетете политиките за сигурност на всеки нов сайт, който посещавате.

11. БИСКВИТКИ

Бисквитките са необходими за коректната работа на уебсайта ни. Вие можете да настроите браузъра си да отхвърли всички бисквитки или да предупреждава, когато са налице такива. Ако изберете тази възможност, имайте предвид, че някои части на сайта могат да станат недостъпни или да не функционират правилно.