РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН УЧАСТИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ “ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО”

27-29 октомври 2022г.

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ОНЛАЙ УЧАСТИЕ ПРИКЛЮЧИ!

ВАЖНО!

  • Участието в конференцията е със задължителна предварителна регистрация и потвърдено плащане.
  • Плащането за онлайн участие е най-късно до 25 октомври 2022г. След тази дата, регистрацията ще бъде затворена.
  • Участниците, които имат попълнена Форма за регистрация и навременно заплатена такса ще бъдат добавени в затворена Фейсбук група, където ще могат да гледат излъчването на живо.
  • Моля, попълнете коректно и точно имейл адрес, който използвате редовно.

РЕГИСТРАЦИЯ

Моля, следвайте 3-те посочени стъпки

Попълнете Формата за регистрация
Заплатете таксата за онлайн участие, в размер на 45лв
Проверявайте имейла си за получен линк с покана, за присъединяване към затворена фейсбук група за онлайн участие в конференцията.

ДАРЕНИЕ ПО БАНКОВ ПЪТ:

БАНКОВА СМЕТКА

Християнска църква Вдъхновение
Пощенска банка
IBAN: BG82BPBI79421022585802
BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Дарение за конференция