Професия майка

Професията майка е най-презряната професия в нашето общество. Когато някой те пита какво работиш и ти си млада жена, ако кажеш, че си CEO (изпълнителен директор) или какъвто и да било директор….ти вече си се издигнала в очите на заобикалящите. Ако обаче избереш да отгледаш децата си вкъщи до 7-10 годишна възраст… ти си провал. …