Какво бих казал на моето 25 годишно Аз?

Какво бих казал на моето 25, 35 или 45-годишно аз?  Нека да направя някои въвеждащи бележки, преди да се впусна във всяка възраст. Ще се огранича до 4 неща, които бих казал за всяка възрастова група, но както ще забележите, ще повторя същите неща на всяка възраст. Една и съща истина, но с нарастваща дълбочина. …