Даване с Правилно Сърце

Следният пасаж от писанията показва, че принасянето на жертва пред Господа не означава непременно, че тя ще бъде приета от Него. Хората, на които се говори в пасажа, принасяха жертви, но техните жертви оставаха неприети от Господ, тъй като те не принасяха най-доброто, което имаха. Хората принасяха техните излишъци; те Му принасяха това, от което…

Затворници на надеждата

“Върнете се към крепостта си, вие затворници на надеждата.” – Захария 9:12 (NIV) Старозаветният пророк Захария, живеещ през времето на персийския цар Дарии, след като вече първата група израиляни са се завърнали от Вавилонския плен, нарича народа на Израел “затворници на надеждата”. Логично изниква въпроса “Възможно ли е някой да бъде затворник на надеждата?” Надеждата…

Благодат и легализъм – къде е границата

Да бъдеш ученик Когато Исус Христос се възнесе, той не заръча на своите ученици, да направят всички хора вярващи в Бог, нито да основат християнска нация, той им каза: “идете затова и направете ученици от всички нации” Мат.28:19 Интересно защо не заръча същото нещо на тълпите, които го следваха?! В крайна сметка много от тях…

Исус те обича, но аз не съм сигурен дали те обичам

Да, понякога ако имаме огорчение към някой или непростителност е разбираемо да ни мине такава мисъл. Но когато искаме да споделим добрите вести за Исус Христос с някой познат или наш близък точно тази мисъл може да разкрие много за състоянието на нашите сърца и да ни върне към истинския смисъл за споделяне на благовестието.…

Защо не усещаме Бог?

“Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.” – Йоан 18:36 VBG Бог е напълно различен от начина, по който функционира този свят и начина, по който ние си Го представяме,…

Страхът да бъдем себе си

Тези дни отново си зададох въпроса: “Как можем да разберем какво има в едно сърце?” и признавам си – не намерих лесен отговор. Мисля, че все по-трудно става да разберем какво мисли човекът и какво изпълва сърцето му, какви чувства бушуват и какво го вълнува. Ставаме все по-добри в това да казваме правилните неща без…

Повече за духовната дисциплина

Нека споделя с теб два важни стиха, свързани с духовна дисциплина. “И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.” – Лука 4:16 РИ ББД. “И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи разискваше с тях от Писанията” – Деяния…

Клевети и слухове

Днес искам да споделя с теб един стих, върху който не спирам да размишлявам. “Иди при людете, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си; и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе.” – Изход 19:10-11. Въпросът е, от какво да ни освети Бог, или с други…

Нива и етапи

Звучи сложно, но всъщност не е. Завършекът или изпълнението на дадено ниво в нашия живот ни качва на различен етап от развитието ни. Има духовни закони, установени от Бога на тази земя, които въпреки че са невидими за очите, са неотменими. Тези закони са дадени, за да ни помогнат да вървим напред и нагоре в…