2019 – Видение

Година, в която “да пием” от Духа на Господа и да се изпълваме с Духа Му. Бог иска да пием от Него. Да не търсим утеха и удовлетворение в нещата на този свят. Опиването с вино е преобраз на начина, по който хората, които не познават Бог търсят удоволствие, утеха, смисъл… Бог има различен начин…