Приближи се до Бог с благодарност и хваление

Колко е прекрасно, каква привилегия е, че можем истински да се приближаваме към Бог. Да бъдем в Неговото присъствие всеки ден! Псалмистът казва следното: “Влезте в портите Му с благодарност, a в дворовете Му с хваление! Дайте Му благодарност и хвалете Името Му”  –  Псалм 100:4 (NLT) – Не е трудно, нали?  Приближаваме се до…

Бог Копнее за… Теб!

Единственият начин да опознаем някого е като прекараме повече време с него. Хората се сближават един с друг когато правят неща заедно и когато отделят време да са заедно, споделяйки неща от сърцето си. Така сме създадени от Бога. Ние се нуждаем от време за да опознаем някого. В началото е трудно. Леко сконфузено дори.…

Раздялата

В живота на всеки човек, рано или късно настъпва момент когато дадено ключово взаимоотношение може и/или трябва да бъде “редифинирано”, за да върви напред. Или с други думи, да бъде сложено на нова основа. В зависимост от етапа, то може да промени интензиваността си в една или друга посока. Да стане по-близко и по-дълбоко, или…

Исус те обича, но аз не съм сигурен дали те обичам

Да, понякога ако имаме огорчение към някой или непростителност е разбираемо да ни мине такава мисъл. Но когато искаме да споделим добрите вести за Исус Христос с някой познат или наш близък точно тази мисъл може да разкрие много за състоянието на нашите сърца и да ни върне към истинския смисъл за споделяне на благовестието.…