“Бои ли се човек от Господа?

Душата му ще живее в спокойствие, потомството му ще наследи земята.”

Псалм 25:12-13

Ние, църква Вдъхновение вярваме, че нашият живот оставя трайна следа за поколенията след нас.

Това е част от нашето видение и мечта за бъдещето – да оставим духовно наследство за поколенията след нас.

Каквото посеем днес, утре нашите деца и децата на нашите деца ще пожънат, и наследят.

Влагайки днес време, молитва, грижа и ресурси, ние вярваме че следващите поколения след нас ще усетят как сме живяли – следвайки и уповаващи в Бога чрез вяра и доверие.

Ти и аз не сме създадени да живеем за себе си.

Ние сме тук да проправим път за Божиите обещания за децата ни!

Ако днес сме основали живота ни на ценностите на Библията, със сигурност ще ги предадем на тях: нашите деца, следващите поколения!

Един удовлетворен живот винаги е свързан с нещо повече от аз и моето!

Вярваме, че днес е дошло времето да направим първата крачка на вяра в придобиване на ”земя“ за поколенията!

Затова стартирахме нашият проект “Земя за поколенията” за всеки, който иска да е част от нещо по-голямо и да се протегне с нас в постигането му.

Всеки може да се включи и да дари средства според колкото Бог е вложил в сърцето му, за да закупим първият (дълбоко вярваме, че това е само началото) имот на Царството ,стопанисван от цървка Вдъхновение!

Ще ви направим съпричастни от процеса по набиране на средствата до закупуването на първия офис и седалище на църква ВДЪХНОВЕНИЕ!

Място, където ще мечтаем, градим и планираме Божиите намерения за поколенията в България!

ДАРЕНИЯ ЗА ПРОЕКТ ``ЗЕМЯ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА``

Християнска църква Вдъхновение
Пощенска банка
IBAN: BG82BPBI79421022585802
BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: дарение