КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме съвременна Християнска църква

Ние сме църква обединяваща различни хора.  Целта ни е да изградим едно общество от личности с големи сърца, готови да приветстват, обичат и помагат на всеки.

Църква Вдъхновение е основана през 2017 от п-р Калоян Курдоманов в София, България.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Превръщайки във видимо невидимото

  • Изпълнени с нестихващ копнеж по Бога
  • Отдадени на грижа за другите
  • Непоколебими да изпълним небесния призив
  • Безкомпромисни към Библейските истини
  • Предадени на промяна в света

НАШАТА МИСИЯ

Надежда и вдъхновение за промяна

в отделния човек и света около нас чрез вяра в Исус Христос. Да изградим емоционално здрави християни, които се вграждат в духовната общност, която расте и влияе в обществото, носейки трайна промяна за поколенията и отдава слава на Бога на земята.

СТАРШИ ПАСТОРИ

Нина & Калоян Курдоманов

Страстта ни е да изградим църквата и Божието царство на земята и да видим хората щастливи и пълноценни във всяка сфера на живота си. Вярваме, че всеки, индивидуално и като група, има невероятна способност да влияе на света с добро.

ВИДЕНИЕ

Близо до Бог, близо до хората

Вдъхновение е църква, която вярва в Исус Христос. Църква, която е близо до Бог и близо до хората. Ние вярваме, че всеки човек, независимо от възраст, пол или произход, може да открие своят небесен дом в Бог, обичан и приет такъв какъвто е без осъждение. Дом, в който всеки е добре дошъл и принадлежи завинаги.

Ученици на Христос

Имащи лично взаимоотношение с Бог, водени от Него и обновявани вътрешно, развивайки пълноценно потенциал за смислен и добър живот.

Растеж

Църква, предоставяща атмосфера, в която всеки расте и се развива духовно в цялостност и единство вътрешно в себе си и заедно с околните.

Влияние

Всеки има сфера на влияние в дома и обществото. Кото личности и като църква ние вярваме, че това влияние може да бъде позитивно, градивно, носещо добро.

Емоционално Здраве

Благоуспяващи и щастливи, живеещи в хармония и вътрешен мир, независимо от обстоятелствата, ежедневните грижи и предизвикателства в света.

Трайна Промяна

Църква, която чрез личен принос и общи дела, създава траен отпечатък на промяна в сърцето на обществото, видима днес и оставяща следи в идните поколения.

Слава на Бог

В Него живеем, дишаме и съществуваме. С всичко което сме, всичко за което сме е за и чрез Него – живеейки, мечтаейки, покланяйки се и отдавайки слава на Бога.

Духовна Общност

Църква, динамична и растяща, свързана като едно семейство в любовта на Бог, достигаща множествата, но грижеща се за всеки поотделно.

Общество

Църква, в която всеки разгръща своя пълен потенциал за живот в интегрираност с обществото. Как това общество изглежда и се развива е отговорност на всички нас.

Поколенията

Божията любов и грижа се простират към всяко сърце и обхващат поколенията днес и утре. Едно успешно поколение за утре, започва с обич, грижа, внимание днес.