ОТДАДЕНИ ЕДИН НА ДРУГ

ЦЪРКВАТА, НЕ Е ПРОСТО СГРАДА ИЛИ НЕДЕЛНА СЛУЖБА А ОБЩНОСТ ОТ ХОРА ОБЕДИНЕНИ В ЕДНО. 

ХОРАТА В ЕДНА ДУХОВНА ОБЩНОСТ СВЪРЗАНИ ОКОЛО ГРИЖА, ЛЮБОВ И ЦЕЛ ИМАТ СПОСОБНОСТТА ДА ПРЕЖИВЕЯТ БОГ ПО НЕВЕРОЯТEН НАЧИН И ДА СЕ ПРИДВИЖАТ НАПРЕД, ПОНЕЖЕ ИМАТ ПОДКРЕПАТА НА ВСЕКИ ВЪВЛЕЧЕН.