ОТДАДЕНИ ЕДИН НА ДРУГ

ЦЪРКВАТА НЕ Е ПРОСТО СГРАДА ИЛИ НЕДЕЛНА СЛУЖБА, А ОБЩНОСТ ОТ ХОРА ОБЕДИНЕНИ В ЕДНО. 

ХОРАТА В ЕДНА ДУХОВНА ОБЩНОСТ, СВЪРЗАНИ ОКОЛО ГРИЖА, ЛЮБОВ И ЦЕЛ ИМАТ СПОСОБНОСТТА ДА ПРЕЖИВЕЯТ БОГ ПО НЕВЕРОЯТEН НАЧИН И ДА СЕ ПРИДВИЖАТ НАПРЕД, ПОНЕЖЕ ИМАТ ПОДКРЕПАТА НА ВСЕКИ ВЪВЛЕЧЕН.