КУРС ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВА ДУХОВНОСТ

“НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА ПОСТИГНЕШ ДУХОВНА ЗРЯЛОСТ, АКО СЕ НАМИРАШ В СЪСТОЯНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА НЕЗРЯЛОСТ!”

ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ КУРС НА БАЛКАНИТЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЗИЦИОНИРАН ДА ЕКИПИРА ЦЪРКВИТЕ И ДА ИЗДИГНЕ ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ПРОМЕНЯЩ ЖИВОТА НЕ САМО НА ПОВЪРХНОСТТА, НО В ДЪЛБОЧИНА. ФОКУСИРАЩ ПРЕДИМНО КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВА ДУХОВНОСТ В ЛИЧНОТО ОБЩЕНИЕ С БОГ, КАКТО И В КОНТАКТА С ДРУГИТЕ, ЧРЕЗ РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ, ИЗРАСТВАНЕ В ЕДИНСТВО, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪДЕЩИ ЛИДЕРИ С ЕФЕКТИВНО ВЛИЯНИЕ В ЦЪРКВАТА И СВЕТА. БАЗИРАН ВЪРХУ УСПЕШНАТА МЕТОДОЛОГИЯ, РАЗРАБОТЕНА ОТ ПИТЪР СКАЗЕРО И НЕГОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ EHD, КУРСА СЕ ПРЕДЛАГА ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И В БЪЛГАРИЯ.

“МОЛЯ СЕ ДА БЪДЕШ ЗДРАВ И ДА БЛАГОУСПЯВАШ ВЪВ ВСИЧКО, КАКТО БЛАГОУСПЯВА ДУШАТА ТИ.” (1 Йоан 3 : 2).

ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ

ПОТОПИ СЕ ПОД ПОВЪРХНОСТА

Една книга, която не само ще те доближи до Исус, но ще те накара да се насладиш на срещата с Него и помогне да израснеш във твоите взаимоотношения с Бог.

ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ

ВИЖ СЕБЕ СИ ОТВЪТРЕ

Тази книга ще ти помогне да видиш твоите емоции и страхове, да спреш да живееш за хорското одобрение и да спреш да лъжеш себе си. А след това да започнеш да живееш твоя собствен живот, не нечий друг.

ТЕСТ: ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВ ЛИ СИ?

ЕМОЦИОНАЛНО БЕБЕ, ДЕТЕ, ТИЙНЕЙДЖЪР ИЛИ ВЪЗРАСТЕН? ТОЗИ СИЛЕН 15-МИНУТЕН ДИАГНОСТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЩЕ ТИ ПОЗВОЛИ ДА ОПРЕДЕЛИШ СВОЕТО НИВОТО НА ЗРЯЛОСТ.