14 начина на поведение, които изграждат доверие

Доверието се изгражда с поведение, показващо постоянство и надеждност. Стивън Кови сравнява взаимоотношенията с „банкова сметка, в която внасяме или от която теглим доверие, чрез нашите действия и думи“.  Първите 5 начина на държание се основават на характера, вторите 5 са базирани на способности, а последните 3 са комбинация от двете. Списъкът по-долу е базиран…