ВяраЗдравеСтатии

Ние всички имаме един Бог, който чува нашите молитви и е мощен да ни излекува.

Имаме възможността да си отдъхнем и да се облегнем на вярата, че Бог, който е Бог на чудеса чува нашите молитви – дори тези, с които изискваме изцеление. Той е всемогъщ Бог – нито едно врабче не пада на Земята без Неговото позволение.

Имаше един мъж, който бил болен тридесет и осем последователни години, който взе постелята си, стана и си отиде като нов, напълно здрав човек. (Йоан 5:1-17)

Исус постави пръстите си върху ушите на  един глух човек, който освен това заекваше. Той въздъхна казвайки „Отворете се”, и ушите му начаса се отвориха, можеше да чува и да говори без затруднения. (Марк 7:32-35)

Петър каза на един човек, който беше парализиран в последните осем години „Исус Христос те изцелява. Стани и оправи постелята си”. Деяния 9:32-35. И тогава той стана начаса.

„Чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса сред народа. И всички прекарваха в единомислие в Соломоновата зала … И все повече вярващи се присъединяваха към Господа…” Деяния 5:12-15

Има премного примери за изцеление в Библията. Тези чудеса, феномен останал в миналото ли са? Бог чува ли все още нашите молитви за изцеление? Какво казва Библията за изцелението? 

Вяра във Всемогъщия Бог

В ранните години, когато християнството е било нещо ново, а църквата тепърва е започвала да расте, Бог използваше чудесата за да изгради вяра у хората. Но общото между всичките чудеса може да се обобщи в една дума – вяра. Нито едно изцеление не може да стане реалност без вяра в Бог, който е всемогъщ, който спасява.( Софоний 3:17). Исус каза на жената, която се докосна до края на дрехата му с надеждата да бъде изцелена „Дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир и бъди здрава от болестта ти.” (Марк 5:32).

Бог е все така всеможещ да изцелява във времена като тези, в които живеем. „Понеже Аз, ГОСПОД не се изменям..” Малахия 3:6. По същия начин Неговата сила е на разположение за нас днес!

Спокоен ум пред Бог

„Болен ли е някой от вас, нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него и го помажат в масло в Господното име. И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят. И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.” Яков 5:14-16.

„И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете.” Позволи на  Божията светлина изгрее над твоя живот. Ти знаеш за себе си дали си застанал пред Божието лице в чистота или съзнателно криеш нещо, с което не си успял да се справиш или не си могъл да оставиш. Няма как да преживеем изцеление, когато има укрито прегрешение, грях. Разпознаването на греха, неговото изповядване и извръщането ни от него може да отключи изцеление. Никъде не е написано като инструкция гарантираща ни, че ако признаем греха си, че молитвите ни за изцеление ще бъдат отговорени.

По-скоро изповядването на греха е предпоставка, условие за идване на изцелението. Ако има нещо, което застава между теб и Бог, нещо което отвлича духа ти от чистота, святост, то тогава ти трябва да приключиш с него. Това важи както за тези, които са в отлично здраве, така и за тези, които са болни или страдат от някакви болки.

Трябва да разберем, че болестите никога не ни дават правото да обвиняваме някого в неправедност и да го считаме за по-долен от нас самите. Това ще привлече и на двама ви физическа или ментална болка. Може би се бориш с въпроси от сорта на „ Защо Бог ме наказва по този начин?”. Ако ти си честен със себе си, ако си пречистил себе си, поправил си неща, с които си се борил или си в този път, тогава всичко е наред.

Молитва за изцеление: Бог, който чува нашите молитви

Бог отговаря на молитви. Като хора, ние трябва да осъзнаем и приемем факта, че Бог не винаги ще отговаря на нашите молитви по начина, по който ние очакваме. Във словото се казва „молитвата на вярата ще спаси болните”.

Болестите могат да ни поставят пред куп изкушения – нетърпение, безспокойство, тревожност, мърморене и оплакване и д.р. Ако използваме тези възможности да се избавим от тези прегрешения, Бог ще извърши неща в нашия живот, които може би не би имал възможността, ако бяхме в най-доброто си здраве.

Трудностите, през които минаваме заздравяват нашето взаимоотношение с Бог. 

Ти си бил верен на Божието слово в Яков и молитвите ти са пред лицето на Бог. Бог винаги преглежда внимателно нашите молитви за изцеление.

Молитвите ни могат да развълнуват Божието сърце силно, защото Бог ни обича и иска винаги това, което е най-добре за нас в този момент.

Той слуша, Той ни чува и в някакъв срок Той действа. Ние имаме достъп до Бог, който чува нашите молитви, те не са Му безразлични.

Понякога изцелението може да дойде на момента, в който го искаме. В един момент от прикован на легло, да бъдеш възстановен в перфектно здраве за част от секундата. Други пъти, процесът на изваждането на забилата се като стрела в нас болка, болест отнема сякаш твърде дълго време. Понякога „чудото” минава през ръцете на доктора. Никога обаче не се съмнявай, че Бог чува молитвите ти. Голяма сила има молитвата на праведния. Продължавай да упорстваш във вяра. Вярвай в Богът на чудеса!

Можем да обърнем поглед към историята за цар Езекия в Четвърто Царе, 20 глава. Той беше болен и едва не умря. Пророк Исая го посети и му каза „Оправи дома си, защото ще умреш и няма да оздравееш”. Но Езекия се моли на Бог и Бог изпрати отново Исая при царя със следното съобщение:

„Чух твоята молитва и видях сълзите ти. Ето Аз ще те изцеля и на третия ден ще отидеш в Господния храм. И ще прибавя петднадесет години към твоя живот.”

Божият план за царя беше той да умре, но молитвите на Езекия докоснаха сърцето на Бог.

Перфектен мир в Бог

Можем да се научим да се доверяваме на Бог до такава степен, че да сме позиционирани в абсолютен мир, спокойствие в Неговото присъствие. Той е всемогъщ и може да ни спаси от болести и от греха, който е най-коварната от всички болести.

Повярвай, че когато поставим всичко в Божията ръка, тогава всичко ще бъде така както трябва да бъде. Във болест и в здраве, упорствай в следването на Христос, следвай Неговите стъпки, превъзмогвайки греха. Възползвай се от ситуациите, които Бог е дал, за да бъдеш преобразен в образа на Неговия син (Римляни 8:29).

И когато времето дойде да си отидем у дома, за да бъдем с Господа, тогава се радвайте! Това не е вечна смърт, а вечен живот с Господа!

 

Автор: Active Christianity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment