ЗдравеСтатии

Без значение от какво изцеление имаш нужда, Исус е готов да бъде твоят Изцелител.

Докато повечето хора днес приемат болестите и смъртта като нормална част от живота, те всъщност никога не са присъствали в първоначалните намерения на Бог за нас. Когато светът е бил създаден, в Библията пише: И Бог видя всичко, което създаде. И ето- беше твърде добро (Битие 1:31). Болестите и смъртта идват на света, след като Адам и Ева нарушиха закона, който им даде Бог и позволиха на силите на Сатана да се укрепят здраво сред хората (Битие 3).

Когато Исус дойде на Земята, Той обяви, че Божието царство е наблизо. Той изцеляваше болни, гонеше демони, хранеше множества и накрая победи смъртта. Всичко това беше демонстрация на благословенията, които Бог е планирал още при Сътворението.

Ако ти или близък твой човек имат нужда от изцеление днес, помни, че Исус е твоят велик Изцелител. Когато Той проповядваше евангелието на Царството, „Той изцеляваше всяка болест и всяка немощ сред народа.“ (Матей 4:23). Без значение от какво изцеление имаш нужда, Исус е готов да бъде твоят изцелител.

Обещанията за теб в Словото

➣ „Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.“ (3 Йоан 1:2)

➣ „И Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.“ (Матей 9:35).

➣ „И цялото множество се стараеше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всичките.“ (Лука 6:19).

➣ „Исус Христос е същият вчера, днес и до века.“ (Евреи 13:8).

➣ „Благославяй Господа, о моя душа, и не забравяй всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести.“ (Псалми 103:2-3).

➣ „Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония, върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.“ (Исая 53:5).

➣ „Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен, спаси ме и ще бъда спасен; защото Ти си хвалението ми.“ (Йеремия 17:14).

➣ „Ако усърдно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което е правилно пред Него, и слушаш заповедите му, и пазиш всичките му наредби, няма да ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото Аз съм Господ, който те изцелявам.“ (Изход 15:26)

➣ „Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към Моите слова. Да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.“ (Притчи 4:20-22).

➣ „Изпраща словото Си и ги изцелява, и спасява живота им от рова.“ (Псалми 107:20).

➣ „Болен ли е някой сред вас, нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата на вяра ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.“ (Яков 5:14-15).

➣ „И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да им навреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.“ (Марк 16:17-18).

Молитва за изцеление

Господи Исусе, Ти си същият вчера, днес и завинаги и нищо не е твърде трудно за Теб. Днес аз Ти предавам своето физическо неразположение, молейки Те за Твоята мощна намеса с Твоята изцелителна сила. Прояви Своето царство и замени болестта с цялост.
Изпрати Своето слово и ме изцели, Господи. Защити ме от всяка атака на врага. Аз декларирам, че Ти умря на Кръст, заради моите болести, както и заради моите грехове.
Предварително те хваля, че докосна тялото ми и възстанови напълно здравето ми. Нека се прославиш чрез тялото ми като Твой свят храм.
В името на Исус, Амин!

Източник: inspiration.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment