Делото на Кирил и Методий и християнската вяра

Когато моравският княз Ростислав се обръща към християнството, той пише до църквата в Константинопол: “Въпреки че нашият народ отхвърли езичеството и вече съблюдава християнския закон, ние нямаме учител, който да обясни на нашия роден език истинската християнска вяра, така че другите народи да не ни отхвърлят. Затова, о, господарю, изпрати ни епископ и учител, който…