Корона Вирус

Позиция относно Корона вируса

Бъдете благословени в Името на Исус. Надяваме се и се молим да сте добре и в добро здраве, както преуспява душата ви във всяко нещо в този сезон. Пишем ви във връзка с широкото разпространение на „Корона“ вирус ( от който към днешна дата в България има диагностицирани 23 случая и един от тях е…