ВяраСтатии

Прекъсване на връзката със света, свързване с Бог.

Постенето е едно от най-силните оръжия, които Бог ни е дал за нашето ежедневие. Ние всички минаваме през времена, когато се чувстваме сякаш не живеем в пълния си потенциал. Понякога губим енергията си и духовната си острота … това е причината острието ни да затъпява.

Какво всъщност означава острието ти да затъпее? Когато един дървар замахва по едно дърво отново и отново без да е наострил брадвата си, тя скоро става тъпа и неефективна. По подобен начин това може да случи с нас.

Справянето с ежедневните ни задължения с наша собствена сила ни изтощава. Малко по малко губим близостта си с Бог. Без тази близост, ние ставаме неефективни да изпълним Божията цел за нас.

“Но първо търсете Божието царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави.”

– Матей 6:33 VBG

Постенето може да ти помогне да възвърнеш своята страст! Може да те презареди!

Въпреки, че постенето трае за един кратък период, то носи дългосрочни резултати, които ни заострят, позволявайки ни да се изправим пред житейските предизвикателствата с Божията сила. Чрез постене, може да преживееш духовно обновяване и дирекция за своя живот… възстановяване на взаимоотношение… изцеление… освобождаване от робство… и още много!

Постенето е като молитвата сутрин, която е с цел да установиш Божията воля за целия ден. Вярвам, че ако се молим и търсим Бог и му даваме първите и най-добри плодове в началото на годината, Той ще почете тази жертва и ще благослови ЦЯЛАТА ни година!

Но когато направиш постенето начин на живот ти ставаш още по-близък с Бог и израстваш в своето духовно ходене както никога до сега. Постенето, като начин на живот, е като дървар, който отделя време да почива и да заостря брадвата си периодично, за да може да изпълни ефективно работата си.

Постенето може да ти помогне да възвърнеш своята страст, да уловиш своята мечта и да възстановиш своята радост!

Постенето е принцип, в който Бог възнамерява всеки да участва. Не е наказание, а е привилегия!

{ Източник: EagleRock Church}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment