ВяраСтатии

Ако Исус сметна за нужно да пости, когато влизаше в нов сезон на служение, то и ние трябва да имаме този начин на мислене.

“А Исус, пълен със Светия Дух, след като се върна от Йордан, беше воден от Духа из пустинята в продължение на четиридесет дни, 2 където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни. И когато те свършиха, Той огладня.“ … „14 А Исус се върна в Галилея със силата на Духа и слух се разнесе за Него по цялата околност.”

– Лука 4:1-2, 14 VBG

Стих 14 казва, че Той се върна от това преживяване в силата на Святия Дух. По същия начин постът и молитвата ще освободят силата на Бог да се излива в животите ви.

Постенето е важно, за да постигнете пробив за себе си и за другите.

“Не е ли това постът, който Аз съм избрал – да се развързват връзките на безбожието, да се разхлабват възлите на ярема, да се пускат на свобода угнетените и да разчупите всеки ярем? 7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да заведеш в дом сиромаси без покрив? Когато видиш гол, да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни? 8 Тогава светлината ти ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфти. Правдата ти ще върви пред теб и славата ГОСПОДНА ще ти бъде задна стража. 9 Тогава ще викаш и ГОСПОД ще отговаря. Ще извикаш и Той ще каже: Ето Ме! Ако махнеш отсред себе си ярема, соченето с пръст и злите думи, 10 ако раздаваш хляба си на гладния и насищаш наскърбената душа, тогава светлината ти ще грее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. 11 ГОСПОД ще те води постоянно, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти, и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват. 12 И идващите от теб ще съградят отдавна запустелите места, ще изправиш основите на много поколения; и ще се наречеш възстановител на развалините, възобновител на пътища за живеене. 13 Ако въздържиш крака си за съботата, да не вършиш делата си в светия Ми ден; и наречеш съботата наслада, светия ден на ГОСПОДА – почитаем; и го почиташ, като не следваш своите пътища и не търсиш своите дела, и не говориш своите думи, 14 тогава ще се наслаждаваш в ГОСПОДА и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята, и ще те храня с наследството на баща ти Яков – защото устата на ГОСПОДА изговори това.”

– Исая 58:6-14 VBG

Както виждате от този пасаж, постенето и молитвата привличат вниманието на Бог. Те са ключ към пробива в живота на човек. Постенето ще прекъсне връзката ви със света, за да се свържете с Бог. Най-доброто нещо, което можете да направите за другите, е да бъдете близо до Бог, за да им помогнете да постигнат своя пробив.

Постът и молитвата упражняват натиск върху обстоятелствата в духа, карайки Небето да се движи от ваше име и от името на другите. Има определени измерения на Бога, в които можеш да влезеш само чрез пост и молитва.

“14 И когато дойдоха при множеството, до Него се приближи един човек, който коленичи пред Него и каза: 15 Господи, смили се над сина ми, защото е обладан от демон и страда лошо; понеже често пада в огъня и често във водата. 16 И го доведох при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. 17 Иисус в отговор каза: О, роде невярващи извратен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го тук при Мен! 18 И Иисус го смъмри и демонът излезе от него; и момчето оздравя в същия час. 19 Тогава учениците дойдоха при Иисус насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? 20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там! – и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. 21 (А този род не излиза освен с молитва и пост.)”

– Матей 17:14-21 VBG

„Невярващ“ означава, че връзката с Бог е прекъсната. „Извратен“ означава свързан със света.

„Този род“ в стих 21 означава, че има нива на сила и началства в царството на врага, с които можем да се преборим победоносно само чрез молитва и пост. Постът добавя натиск в духа. Исус казва че проблемът тук е неверие. Постът и молитвата ще активират и ще помогнат на вярата ви да израсне и да оперира в по-дълбоки нива на Божията сила. Постенето и молитвата са процес на детоксикация на вашия дух и ум и ще ви предвижат на ново ниво във всяка сфера на живота ви. Постът и молитвата могат да донесат изцеление на една нация.

“И народът Ми, който се нарича с Моето Име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се върне от злите си пътища, тогава ще чуя от небето и ще простя греха им, и ще изцеля земята им.”

– 2 Лет. 7:14 VBG

Постенето е процес на смиряване на себе си /себесмиряване. То ще дефинира мотивите ти. Постът засилва вашия молитвен живот. Той е пречиствател, а молитвата е активатор. Когато Бог вижда смирението и слуша молитвите на светиите, Той чува от Небето и отговаря на виковете на Своите хора. Постът и молитвата ще ви помогнат да възвърнете своята духовна острота.

Еклeсиаст 10:10 VBG„Ако се притъпи желязото и човек не наточи острието, трябва да използва повече сила. А мъдростта е полезна за оправяне.“

Много пъти ние влошаваме ситуации, защото се опитваме да се справим с тях с тъпо острие (напр. не сме остри в духа). Ако вашето ходене с Бог е мудно, сухо и/или затъпяло, то постенето и молитвата ще ви помогнат да „наточите острието.“ Постът и молитвата ще ви даде откровение за Бог.

“2 В онези дни аз, Даниил, жалеех три цели седмици. 3 Вкусна храна не ядях, нито месо, нито вино влизаше в устата ми, и нито веднъж не се помазах, докато не се изпълниха три цели седмици. 4 И на двадесет и четвъртия ден от първия месец бях на брега на голямата река, която е Тигър. 5 И повдигнах очите си и видях, и ето, един мъж, облечен в лен, а кръстът му – опасан с чисто злато от Уфаз. 6 Тялото му беше като хрисолит, а лицето му изглеждаше като светкавица и очите му – като огнени факли, а мишците и краката му бяха на вид като полиран бронз и гласът на думите му – като глас на множество. 7 И само аз, Даниил, видях видението; а мъжете, които бяха с мен, не видяха видението, но голям трепет ги нападна и те побягнаха да се скрият. 8 И аз останах сам да видя това голямо видение, но не остана в мен сила, защото цветът на лицето ми стана мъртвешки бледен и не ми остана сила. 9 И чух гласа на думите му. И когато слушах гласа на думите му, паднах на лицето си замаян, с лицето си към земята. 10 И ето, ръка се допря до мен и ме постави разтреперен на коленете ми и на дланите на ръцете ми. 11 И ми каза: Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и се изправи на мястото си, защото сега съм изпратен при теб. И когато изговори към мен това слово, аз се изправих разтреперен.”

– Данаил 10:2-11 VBG

Повечето пъти ще видите резултатите на поста и молитвата след като свършите да постите. Този пасаж заявява, че Данаил пости и се моли 3 седмици и на 24тия ден (3 дни след края на поста си) той имаше божествена среща и откровение от Бог. Това не означава, че няма да преживеете нищо по време на поста. Псалм 10:17 VBG„ГОСПОДИ, Ти чу желанието на смирените, сърцето им ще утвърдиш; ще направиш внимателно ухото Си.“

Бог подготвя сърцето, за да получи отговорите на молитвата. Постът ще направи да се зарадвате, когато отговорът дойде, да го приемете и да отдадете слава на Бога за него.

{ Източник: EagleRock Church}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment