ВяраСтатии

Бог иска нашето най-добро.

Следният пасаж от писанията показва, че принасянето на жертва пред Господа не означава непременно, че тя ще бъде приета от Него. Хората, на които се говори в пасажа, принасяха жертви, но техните жертви оставаха неприети от Господ, тъй като те не принасяха най-доброто, което имаха. Хората принасяха техните излишъци; те Му принасяха това, от което самите те не се нуждаеха повече. Бог не иска нашите излишъци; Той иска нашето най-добро. Твоята мотивация за каквото и да било нещо, което правиш за Господ, е изключително важна. Всъщност, мотивацията ти е всичко..

“Син почита баща си и слуга – господаря си; и така, ако съм Аз баща, къде е почитта към Мен? И ако съм Господар, къде е страхът от Мен? – казва Господ на Силите на вас, свещеници, които презирате името Ми. Но вие казвате: В какво показахме презрение към името Ти? Принасяте осквернен хляб на жертвеника Ми. Но вие казвате: С какво Те осквернихме? С това, че казвате: Трапезата Господна е за презиране. Когато принесете сляпо животно за жертва, казвате, че не било лошо. И когато принесете куцо или болно, пак не било лошо!Принеси го сега на началника си; ще бъде ли благоразположен към теб, ще те приеме ли? – казва Господ на Силите. Казвате още: Ето, каква досада е Трапезата Господна! И я презирате, казва Господ на Силите, като докарвате грабнатото, куцото и болното. Такъв принос като принасяте, да го приема ли от ръцете ви? – казва Господ.”

– Малахия 1: 6-8, 13

Как можеш да разбереш дали имаш правилната мотивация за даване пред Бог?

Попитай себе си защо даваш своя десятък, първите плодове на труда си и други дарове на Бог. Надявам се, че те идват от твоето сърце на послушание, преклонение и вяра в Господ, Който обичаш. Защо поднасяш милостинята си? Надявам се, че я поднасяш от състрадание и проявена съпричастност към тези, които са в нужда. Когато даваш свободно и с чисто сърце своя десятък, и други дарове, на Бог – ти даваш, за да Го почетеш – това показва, че Той е на първо място в сърцето ти.

Твоето даване пред Бог няма да увеличи Неговата любов към теб.

Той те обича еднакво, независимо дали даваш, или не. Но, вероятно, чрез своето даване, с правилно сърце, ти ще Го обикнеш повече. Господ иска да бъде на първо място във всяка сфера от твоя живот – включително твоите финанси. Така че, помисли не само върху това, което даваш на Бог, но и защо Му го даваш. Благослови Го чрез своето даване и ти също ще бъдеш благословен чрез даването си.

{ Източник: EagleRock Church}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment