ВзаимоотношенияЗдравеСтатии

Ние сме отговорни какво влиза в нашия ум.

Днес искам да споделя с теб един стих, върху който не спирам да размишлявам.

“Иди при людете, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си; и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе.”

– Изход 19:10-11.

Въпросът е, от какво да ни освети Бог, или с други думи – какво е освещението? Защо е толкова важно преди Бог да слезе на Синайската планина, евреите да бъдат осветени? Да бъдеш осветен означава да се отделиш за Бог, да се занимаеш с мотивите на сърцето си, да помислиш върху пътищата и постъпките си в светлината на Божието слово и Божиите стандарти. Бог не би дошъл, ако няма това ниво на сериозност и посветеност.

Вижте също следното:

А в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога, и така говориха, че повярваха голямо множество юдеи и гърци. А непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята.”

– Деяния 14:1-2.

Тук виждаме две напълно различни динамики и то само в два стиха. Първо – невероятно служение и проповядване на Павел и Варнава, в резултат на което множество хора повярваха, и веднага след това обръщане на ситуацията срещу тях. Интересното е, че ситуацията от втори стих в английските преводи на Библията звучи по доста по-различен начин.

Вижте също следното:

  • The Message: “Невярващите евреи изработиха клеветническа кампания срещу Павел и Варнава, като посяха недоверие и подозрение в умовете на езичниците”
  • GWT: “…отровиха умовете на езичниците срещу братята.
  • SECB: “…направиха умовете на езичниците зли срещу братята.
  • YLT: ” …озлобиха душите на нациите срещу братята.”

Интересно, нали? От тези пасажи ясно виждаме каква битка се води за умовете и душите на хората, с цел те да не чуят Божия глас и да не изпълнят Божията воля. Тази битка не е спряла днес, нито ще спре някога. Случва ми се много често да видя едни и същи хора след период от време, но с напълно различен поглед и отношение. Опитвам се да говоря с тях, но от тях излиза само недоверие и мнителност, без реално да знам какво се е случило с тях. После разбирам, че са станали участници в разни слухове и буквално умовете им са били “отровени” от тях, подобно на събитията от Деяния 14:1-2. Това, разбира се, е част от духовната битка и за съжаление много наивни братя и сестри стават жертва на недобронамерени личности.

Ето няколко съвета как да опазиш ума си от подобна отрова:

  • Стой настрана от интриги и слухове;
  • Винаги питай за фактите;
  • Ако чуеш слух, винаги питай потърпевшия по-късно дали това е истина. Или с други думи, не вземай позиция, преди да си чул и другата страна;
  • Застани и конфронтирай разпространителя на слуха, като обясниш, че това е недостойно. Задай му въпрос дали познава човека и ако да, дали този човек е информиран за това, което той говори.
  • Стой близко до Бог. Където е Бог и Неговото присъствие, там няма клюки и интриги. По това ще познаеш дали човек ходи с Бог или е евтин интригант.

Ние сме отговорни какво влиза в нашия ум. Бог не може да използва нашия ум, ако Той не е чист и отделен за Него.

Бъдете благословени и силни в Господа. Нека ходим в силата на любовта и прошката, изпълнени със знание за Бог!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment