ВяраСтатии

Бог може да използва твоята слабост, за да те направи да бъдеш повече като Исус

Бог може да използва всички неща за добро – дори твоите слаби страни. Ето четири начина, по които Той използва слабостите ти за добро.

Твоите слабостите не позволяват да се появи арогантност в живота ти.

Когато разбереш, че не си съвършен – че не всичко в теб е перфектно – ще станеш много по-смирена личност. И бидейки смирен, започваш да приличаш повече на Исус Христос.

Бог направи някои велики неща в и чрез апостол Павел. Но Павел имаше нещо в живота си, което не му позволяваше да стане арогантен. Той го наричаше „трън в плътта“ и помоли Бог да го махне: Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен; и Той ми рече: ‚Доволно ти е Моята благодат‘“ (Второ Коринтяни 12:8-9, БГ 1940).

Божията благодат винаги ще бъде достатъчна за теб също.

Слабостите ти помагат да цениш другите хора.

Всичко е наред, ако нямаш всичките дарби, таланти или отговори. Това ти помага да оценяваш и разчиташ, както на хората в твоя живот, така и на техните дарби и таланти. Ние се нуждаем един от друг. Недостатъците ти могат да бъдат начинът, по който се учиш да живееш в общност от вярващи. Библията казва в Първо Коринтяни 12:22: ”Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими”. (BG 1940)

Слабостите те правят да разчиташ повече на Бог.

Различен превод на Второ Коринтяни 12:9 гласи „Аз съм с теб; това е всичко, от което се нуждаеш. Силата ми се показва най-добре в слаби хора“ (TLB). Ако нямаше слабости, щеше да си помислиш, че нямаш нужда от Бог. Щеше да изживееш живота си в себедостатъчност – а това не е начинът, по който да се живее. Павел казва „Сега се радвам да се хваля за това колко съм слаб; радвам се да бъда жива демонстрация на Христовата сила… защото когато съм слаб, тогава съм силен – колкото по- малко сила имам толкова повече завися от Него“ (Второ Коринтяни 12:9-10 TLB).

Слабостите, с които си се справил, ти дават възможност да служиш на другите

Бог не иска да използва само силните ти страни в служение. Той иска да използва също и слабите ти страни. Бог ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.” (Второ Коринтяни 1:4; БГ 1940). След като Бог ти помогне да решиш някакъв проблем или да се научиш да живееш с определна слабост, ти можеш да помогнеш на някой друг да се справи със същите трудности.

Такъв е Бог, на Който служиш. Той използва дори и лошите неща в живота ти, за да създаде добри неща. Бог ще използва твоята слабост, за да те направи да бъдеш повече като Исус, докато се облягаш на Него и на семейството от вярващи.

Отговори си на следните въпроси:

  • Можеш ли да назовеш слабите си страни, толкова лесно колкото силните? Защо е важно да можеш да идентифицираш специфичните си слабости?
  • Как можеш да използваш най-голямата си слабост, за да послужиш на другите?
  • Защо мислиш Бог направи хората така, че да зависят един от друг, за да могат да успяват?

Автор: Рик Уорън

Абонирайте се за седмичните ни бюлетини

въведете вашият имейл в полето по-долу:


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment