Статии

Дори кратка, молитвата може да ти донесе сила, радост и мир в напрегнатите дни.

Молитвата е основният ни начин на общуване с Бог. Само чрез Него ние имаме силата, способността и мъдростта, за да преминем успешно през един натоварен ден. Но ако сме твърде заети, кога можем да намерим време за молитва? Моят отговор може да ви изненада: винаги. Не трябва да спираме да вършим всичко, за да се молим. Вместо това, нека тези кратки и прости молитви да минават през ума ви докато вършите ежедневните си задачи – вашият разговор с Бог ще бъде като саундтрак на сивото ежедневие, трансформирайки го в невероятно красиво и смислено.

1. Благодаря Ти за този ден.

“Този е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.” (Псалм 118:24, БГ1940).

Боже, благодаря Ти за този ден. Благодаря Ти, че държиш в ръката Си всички наши дни и знаеш всичко, което ще се случи днес. Моля Те, върви пред мен днес. Дай ми сила в моментите на преумора и надежда в моментите на огорчение или болка. Боже, нуждая се от Теб. Предавам Ти днешния ден и уповавам в Твоята милост, сила и благодат.

2. Бъди с мен

„Господ е с мен, няма да се убоя“ (Псалм 118:6)

Боже, бъди с мен. Вече се чувствам напрегнат когато мисля за всичко, което ми предстои днес. Огорчения се появяват когато малки неприятности започват да възникват. Господи, предавам ги на Теб. Бъди с мен сега. Святи Душе, пази ме от мен самия – от склонността ми да се ядосвам или бъда нетърпелив. Татко, помогни ми да видя живота си през Твоите очи.

3. Ти си толкова добър

„Хвалете Господа, защото е добър, защото милостта Му е вечна.“ (1Летописи 16:34)

Боже, Ти си толкова, толкова добър. В Теб няма никаква тъмнина, никаква злоба и никаква грубост. Ти си съвършено добър. Съвършено добър и към мен независимо, че знам, че позволяваш на изпитания да ме тестват. Помогни ми да премина през всяко изпитание, което се появява пред мен и да погледна на него като на възможност да Ти отдам слава. 

4. Дай ми сила за този ден.

“Да не ни дотяга да вършим добро; защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.” (Галатяни 6:9)

Боже, дай ми сила за днешния ден. Изморен съм от битката с греха ми, както и с падението на този свят и всичките начини, по които то се изявява: в тежък трафик, във физически наранявания и обиди, в малки изпитания, които ме дразнят и отклоняват погледа ми от Теб. Имам нужда от сила, за да се справя с всичко това с благодат. Не мога да направя това без Теб! О Боже, дай ми сила е моята молитва към Теб!

5. Пази ме 

“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпиони, и <власт> над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.“ (Лука 10:19)

Боже, пази ме! Пази ме от физическо нараняване и вреда, болест и болезнени думи. Пази ме от сатана и от опитите му да ме доведе до отчаяние. Пази ме от мен и от склонността ми да се концентрирам твърде много върху себе си. Пази ме от завист, алчност, похот и други грехове, Боже имам нужда от закрилата Ти! Благодаря ти, че винаги ме пазиш! Ти си моят щит, пазиш ме под крилото Си. Благодаря ти, Боже.

6. Благодаря Ти за работата ми

„И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог и  утвърждавай за нас делото на ръцете ни; Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.“ (Псалм 90:17)

Боже, благодаря Ти за моята работа. Благодаря Ти, че работата, която върша е важна. Помогни ми да видя доброто на труда ми. Помогни ми да видя начини, чрез които да благославям другите докато се трудя. Боже, благодаря Ти, че ми помагаш да снабдя нуждите на семейството си чрез труда си. Помогни ми да благословя другите, така както Ти си ме благословил. И най-вече, помогни ми да бъда добър настойник на това, което си ми поверил.

7. Боже, дай ми почивка

„Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“ (Матей 11:28-30)

Боже, ще ти призная, уморен съм. Отчаяно се нуждая от почивка. Но мога ли да бъда честен? Дори когато се опитвам да си почина, сърцето ми и умът ми тичат. Но Боже, аз знам, че Ти даваш по-дълбока почивка. Твоята почивка е много повече от сън – утешава сърцето ми, успокоява духа ми, облекчава душата ми. Боже, отчаяно се нуждая от такъв вид почивка. Моля Те, дай ми Твоята почивка! Предавам на Теб всеки стресиращ товар. Вземи ги, помогни ми да ги преодолея. Боже, помогни ми да си почина в Теб.

8. Помогни ми да обичам

„Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепвайте се към доброто. В братолюбието си, обичайте се един друг, като роднини; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.“ (Римляни 12:9-10)

Боже, помогни ми да обичам така, както Ти ме обичаш. Помогни ми да Те обичам и да обичам ближните си. Ближните ми са толкова много – приятели, семейство, колеги, съседи, общността, в която живея, братята и сестрите от църквата ми. Помогни ми да обичам тези хора. Токова е лесно да се обича човечеството и да се презира човекът в съседната къща. Помогни ми, любовта ми да дойде от Теб. Помогни ми да гледам на другите, така както Ти гледаш на тях – възлюбени. 

9. Помогни ми да Те видя

„Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. и ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.“ (Еремия 29:12-14)

Отвори ми очите, за да видя добрината Ти и вечната Ти любов, О Боже! Дай ми очи, да виждам добрината Ти. Знам, че мога да живея цял един ден без да Ти обърна внимание. Покайвам се от това сега. Прости ми, че съм ходил без да виждам. Не искам да съм сляп. Помогни ми да Те видя.

10. Изпълни ме с радост

„Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.“ (Йоан 15:11)

Боже, Ти си радост. Харесвам ми, че си радостен Бог. Не мисля върху това често, но Ти си такъв. Боже, моля Те,  дай ми част от този радост. Помогни ми да видя всички благословения в живота, които заслужават радостта и респекта ми. Помогни ми да видя радост дори и по време на изпитанието, знаейки, че Ти си с мен през това време, обичащ и държащ ме. Когато изпитанието е трудно, радостта Ти е моята сила. Благодаря ти, Боже.

11. Покажи ми как да Ти отдавам слава

„Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, Нито има дела подобни на Твоите. Всичките народи, които си направил ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, И ще прославят името Ти.“ (Псалми 86:8-10)

Боже, Ти заслужаваш цялата слава и почит! Независимо от това, аз знам, че не Ти отдавам слава винаги. Толкова съжалявам, прости ми. Помогни ми да разбера как да Ти отдавам слава по най-добрият начин. Мисля, че това може да стане като винаги правя нещата като за Теб. Искам да Те славя и да се радвам в Теб, помогни ми, Татко!

12. Дай ми щедро сърце

„Благотворната душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.“ (Притчи 11:25)

Боже, въпреки, че ме благославяш, аз не винаги благославям другите. Съжалявам, моля Те, прости ми. Ти си толкова щедър към мен – твоята вечна любов и неизмерима благодат са повече отколкото заслужавам. Благодаря ти, Боже. Помогни ми да разбера как да съм щедра към другите посредством времето ми, подаръци и пари. Помогни ми да давам с радост.

13. Премахни безпокойствата ми

„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27)

Боже, вземи нещата, които ме безпокоят. Полагам ги сега пред Твоите нозе, назовавам ги и ги предавам в ръцете Ти. Знам, че не можеш да изтриеш ситуацията, но можеш да вземеш тревогата и да понесеш товара с мен. Боже, изпълни ума ми с истината си, замени тревогата с истината, че си добър, че си с мен, и че нещата, които ме безпокоят никога няма да могат да ме отделят от Теб.

14. Помогни ми

„Праведните извикаха, и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави.“ (Псалми 34:17)

Боже, помогни ми. Ти знаеш ситуацията, пред която съм изправена в момента. Тя ме преследва през цялото време – чувствам се сякаш никога не мога да й избягам. Помогни ми! Като твое дете, аз те моля Татко, пристъпи напред и ми помогни! Дай ми мъдрост, каквато само Ти можеш да ми дадеш. Дай ми увереност, че си с мен. Помогни ми да видя това с очите си и да извърша това, което е правилно.

15. Нека думите ми да бъдат насърчителни

“Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат.“ (Ефесяни 4:29)

Боже, прости думите на устата ми и начинът, по който съгрешавам с тях. Дали са клюки, негативизъм, лъжи или грубост – колко често съгрешавам с тази малка част на тялото ми! Трябва да контролирам езика си или той ще ме контролира. Боже, помогни ми да развия навик да говоря окуражителни думи. Да заменя негативното с позитивно. Моля се, думите на устата ми да Те хвалят, нежност и благост да бъдат винаги на езика ми.

16. Прости ми и ми помогни да простя на другите

„Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.“ (Матей 6:14)

Боже, на първо място те моля за Твоята прошка за действията и мислите ми. Знам, че преди да извадя съчицата от окото на ближния, трябва първо да я извадя от моето око. Прости ми, Боже! И ми помогни да простя на онези, които са ме наранили. Знам, че ще мога да простя съвършено само когато осъзная как на мен всичко ми е простено. Благодаря ти Боже, че не живея под осъждение, но под благодат. Помогни ми да дам благодат така, както на мен ми е дадена: цялостно, напълно и безрезервно.

17. Благодаря Ти, че си в контрол

„Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Еремия 29:11)

Боже, дай ми надежда. Не мога да я намеря в нищо друго освен в теб. Дори когато чувствам, че сфери от живота ми са извън всякакъв контрол, аз знам, че ти държиш всичко в ръката си. И аз знам, че Ти ще се погрижиш за мен. Знам, че планът ти е добър. Помогни ми да предам контрола на Теб, дори ако е нужно да правя това по няколко пъти на ден. Помогни ми да го предавам на теб и да продължа да правя това. Амин.

18. Учи ме. Напътствай ме. Покажи ми какво да правя

„Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, научи ме на пътеките Си. Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.“ (Псалми 25:4-5)

Боже, нуждая се от мъдростта Ти. Нуждая се от напътствието Ти.  Докато чета Словото, помогни ми да подредя пъзела на всяка объркана ситуация в живота ми. Дай ми насока. Благодаря Ти, че даваш тези неща на децата Си!

19. Изчисти ума ми

„Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте.“ (Филипяни 4:8)

Боже, дори ако мога да изживея един ден без да съгреша – ох, как могат да ме предадат мислите ми! Особено с всичките ми тревожни и гневни мисли. Прости ми, Татко! Изчисти ме, изчисти ума ми. Махни злото и ме изпълни със Словото си. Изпълни ме със Слово, нека стои в ума и в сърцето ми. Измий ме и ще бъда чист, Ти си ми обещал това, Боже. Моля Те освети ума ми!

20. Благодаря Ти отново. Винаги.

„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1во Солунци 5:18)

Боже, благодаря Ти. Благодаря Ти, че не си ме изоставил днес, дори и за секунда. Знам, че дори когато не чувствам присъствието Твоето присъствие, Ти си винаги тук за мен, винаги си с мен. Боже, нямаше да мога да извърша нещата, които извърших днес, без теб. Всичките ми успехи са поради твоята благодат. Провалите, ме учат да разчитам на Теб. Скърбите ме тласкат към Твоите ръце. Радостта ми прелива, благославяйки другите. Помогни ми Боже, да Те поставям над всичко през всеки един ден. Моля се в скъпоценното име на Исус, Амин!

По материали на Faith it 

Абонирайте се за седмичните ни бюлетини

въведете вашият имейл в полето по-долу:


 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment