Част 3 – Важността от постенето

“А Исус, пълен със Светия Дух, след като се върна от Йордан, беше воден от Духа из пустинята в продължение на четиридесет дни, 2 където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни. И когато те свършиха, Той огладня.“ … „14 А Исус се върна в Галилея със силата на Духа и…

Част 2 – Видове пост

Какви са различните начини да постим? Данаилов пост: Без „приятна храна, без месо “ Данаил (1-3). Това означава без никакви животински продукти (месо, яйца, масло, сирене, кашкавал) и без сладки или други „любими храни“. Данаил пости по този начин 21 дни Един до няколко дни пост от храна – само вода Един до няколко дни…

Част 1 – Защо да постим?

Постенето е едно от най-силните оръжия, които Бог ни е дал за нашето ежедневие. Ние всички минаваме през времена, когато се чувстваме сякаш не живеем в пълния си потенциал. Понякога губим енергията си и духовната си острота … това е причината острието ни да затъпява. Какво всъщност означава острието ти да затъпее? Когато един дървар…

Важна ли е все още Църквата или не?

В Матей 16:18 Исус каза: “…Аз ще съградя Моята църква” Инвестирайки голяма част от живота си като пастор в изграждането на местна църква, за мен е обезпокоително да наблюдавам нарастващата тенденция сред християните на Запад към омаловажаване на пълноценното участие в изграждането на общност на Божието царство на земята. Тази тенденция е в генерална противоположност със…

Даване с Правилно Сърце

Следният пасаж от писанията показва, че принасянето на жертва пред Господа не означава непременно, че тя ще бъде приета от Него. Хората, на които се говори в пасажа, принасяха жертви, но техните жертви оставаха неприети от Господ, тъй като те не принасяха най-доброто, което имаха. Хората принасяха техните излишъци; те Му принасяха това, от което…